Zdravel

Systém Zdravel je určen pro běžné pacienty a využívá sdílení zdravotních informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky.

ALL-IMP

Služba zřízená Českým olympijským výborem umožňující sportovcům mít svá zdravotní data stále u sebe.

O nás

Vytváříme analytický nástroj umožňující dělat správná rozhodnutí a přispívající tak ke zlepšení
a celkovému zefektivnění zdravotní péče v České republice.

Společnost Zdravel+ byla založena v roce 2015 jako technologický start-up zaměřující se na vývoj zdravotnického software, jejíž jádro tvoří lidé pohybujících se v daném sektoru již mnoho let. Právě dlouholeté zkušenosti s problematikou týkající se propojení informačních technologií a zdravotnictví nám pomohly sestavit tým profesionálů schopných vyvíjet moderní a technologicky vyspělé softwarové řešení, po kterém české zdravotnictví již dlouho volá.

Věříme, že propojení zdravotnictví a oblast IT jsou předurčeny k dokonalé symbióze a naším cílem je tuto myšlenku měnit v realitu.

Projekty

Zdravel

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací nejen mezi lékařem a pacientem, ale také mezi jednotlivými lékaři. V nouzových případech tak může pomoci zachránit život.

Princip EZK spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu s těmi zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Nespornou výhodou Elektronické zdravotní knížky je, že ošetřující lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Taková výhoda může zachránit život, jelikož lékař nemusí ztrácet drahocenný čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje. Vše je velice jednoduché.

ALL-IMP

Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všech registrovaných sportovců bude probíhat pomocí webového rozhraní nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line avšak pouze se svolením daného sportovce.

Systém obsahuje anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a laboratorních vyšetření i výsledky vyšetření zobrazovacími metodami, doporučení, předepsané i vydané léky. Zároveň systém umožňuje sportovci vkládat své vlastní informace, případně komentovat záznamy vložné zdravotnickými pracovníky. Bezpečnost dat je vždy na prvním místě.

Vstup do projektu je dobrovolný, jedná se o benefit navíc, který rozhodně není povinností. Databáze je chráněna a zabezpečena, přístup do ní mají pouze registrovaní účastníci systému. Sportovec je majitelem veškerých dat a přístup k nim řídí dle vlastního uvážení. Data se sdílejí pouze s těmi lékaři a zdravotníky, kterým to sportovec sám umožní.

Více na http://www.all-imp.cz.

google play google play

Aktuality

ALL-IMP přístupný pro sportovce

Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům bude probíhat pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line.
Čtěte více

Spuštění elektronické zdravotní knížky

Princip EZK tak spočívá ve smysluplném sdílení nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním stavu zdravotnickými pracovníky, kterým to umožníte. Podobně funguje léčba v praxi. Výhodou EZK je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy.
Čtěte více

Partneři Zdravel+

Nordic Investors
Lékařská komise ČOV
Mediware
MediInspect
IKEM
FN Brno

Kontakt

Sídlo společnosti

  • CECG, a.s.
    Evropská 655/116
    160 00 Praha 6 - Dejvice

Bankovní spojení

  • IČ: 04 55 44 77
  • DIČ: CZ 04 55 44 77
  • Společnost je vedena v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21102

Kontakty

Kontaktujte nás